Az én dalom - Válogatás Dsida korai verseiből

A szatmárnémeti Ady Endre Társaság jelentette meg ezt a kis kötetet 2007-ben, Dsida születésének 100. évfordulójára.

A verseket Végh Béla Balázs válogatta és 5-7. osztályos gyermekek illusztrációi díszítik.

 

„Benedek Elek gyermeklapja, a Cimbora közli Dsida Jenő első irodalmi próbálkozásait: 1923 és 1928 között összesen ötvenkét lapszámban leljük fel írásait (verseket, novellákat, elbeszéléseket és meséket).
[…]
Ezek a versek az életmű későbbi nagy költeményeinek prototípusaiként kezelendők, majdan visszatérő témák és formai megoldások sejlenek fel bennük. Már most is feltűnik a költő vonzódása az élet parányi, nélkülözhetetlen örömei iránt, miközben még ezer szállal kötődik a gyermekkorhoz, amelyet a rá jellemző aprólékos gonddal jelenít meg.”

[Részlet Végh Béla Balázs utószavából. ]


A kötet borítóján látható kép Mitroi Sixtine rajza a Dal a kis fehér kutyához című vershez:

Hogy dédelgettem, hogy szerettem!
Szőre bársony volt hófehér,
Ha kezem nyalta hízelegve
A kis buta
Fehér kutya,
Mindjárt tudtam, hogy enni kér.

Reggel még láttam játszadozva;
Oly fürge volt és oly vidám,
Színes lepkékkel kergetődzött
A kis buta
Fehér kutya
Kertünk virágos fasorán.

Harmatgyémántos zöld fűszálon
Arany sugárka nevetett,
Szellő járt köztük lenge táncot...
A kis buta
Fehér kutya
Olyan boldog is lehetett!...

És szürkületkor úgy találtam,
Reáhajolt a tarka lomb, –
Valaki kővel megdobálta
S a kis buta
Fehér kutya
A bokrok alján halva volt.

Bársonyos teste vérbefagyva
Egy mozdulatlan némaság, –
Kihalt szemével rámtekintett
A kis buta
Fehér kutya
Mintha vádolná gyilkosát.

Én meg egyszerre felzokogva
Kicsi gyerekként sírtam ott...
Olyan rettentőn fájt nekem, hogy
A kis buta
Fehér kutya
Örökre elment, itthagyott!

 

1923. október 12.

[Először a Cimborában, 1923. december 16-án jelent meg.]

A kötetet Végh Bélától kaptam ajándékba. Nagyon-nagyon köszönöm neki itt is!