Jámbor beszéd
magamról

Vándor voltam, koldus,
vándor, mint a gólya.
Kurjongattam olykor,
Isten csavargója.


Úti feszületnél
mindíg csöndes lettem,
bozontos kutyámmal
álldogáltunk ketten.


Tiszta fa-sarúval
jártam síkot, dombot
s be-betartogattam,
amit Krisztus mondott.


Meg nem botránkoztam,
szemlélődtem békén
kocsis durvaságán,
papok kövérségén.


Nyüvet nem tiportam,
nem kínoztam pókot,
tréfát, bort szerettem,
szerettem a csókot.


Kértem Szűzmáriát:
Héttőrsebü Bánat,
kíméld meg a kíntól
lelkem kis anyámat!


Harangzsonduláskor
imámat eresztém:
hadd haljak meg úgy, mint
kedves, víg keresztény.


Rezeda volt szivem,
citera, virág-dal.
Bálokon táncoltam
huncut leánykákkal.


Éjjel a szobámban
angyalok motoztak
és takaróm alatt
meg-megcsiklandoztak.