Levelek

József Attila levele Dsida Jenőhöz

Hódmezővásárhely, 1930. jan. 16.

Kedves Dsida Jenő!

Itt küldök tizennégy verset, helyezd el őket, kérlek, tetszésed szerint. Midőn találkoztunk, a Helikonról s a Pásztortűzről szólottál volt, én mindkét lapotokban szívesen dolgoznék.

Két dologban kérnélek egyben, ha nem esnék nagyon nehezedre. 1., hogy a lap azonnal küldje a kijáró fizetséget, mert én bizony abból a havi száz pengőből élek, amit Hatvany Lajos jóvoltából kapok. 2., szeretném, ha a szerkesztők elküldhetnék számomra a lapot, legalábbis azt, amelyikben írásom napvilágot látott.

Ha sorsom fordulna, immár egy kissé, igaz örömmel néznék szét nálatok. Régi vágyam ez, ám Istenem nem juttat hozzá.

Azt hiszem, tifelétek nem ösmernek eléggé, annyira, hogy egypár hónapig, amíg körülnézhetek egész Erdélyben, megélhetést is találjak. Igazán fáj a szívem, hogy Bécset és Párizst, bár újságot árulván, megjárhattam, de fajtám távolabbi rétjei felé út mégsem adatik.

Fábián Dániellel együtt írtunk egy Bartha Miklós-röpiratot, amelyből a napokban küldök majd számodra is.

Ölel rendelkezésre álló barátod

József Attila
Bpest, VI. Andrássy út 6. III. 12.